153Q0653.jpg

WaterWalker

Det har længe været kendt, at træning i vand er sundt for mennesker både som motionsform, som en del af genoptræningen efter operationer eller ved sygdomme i knogler og led. 
De senere år er man begyndt at overføre denne viden til hunde.

Flere steder tilbyder man svømning i specielle svømmehaller, men den optimale træning i vand opnåes i en WaterWalker.

WaterWalkeren er en stor tank, med et løbebånd i bunden. Hunden ledes ind i tanken via en rampe, og der lukkes opvarmet vand ind nedefra. Når vandstanden har den ønskede højde startes løbebåndet i bunden, så hunden nu går eller løber i vand. 
Da personalet kan kontrollere vandhøjden og tempoet som hunden trænes i, er det muligt, at planlægge et træningsforløb der passer nøjagtigt til hver enkelt hund, og sikrer at hunden bevæger sig korrekt. 
Vandet yder modstand når hunden bevæger sig, og dette giver en effektiv træning af muskulaturen, samtidig med at hunden får opdrift, så den ikke skal bære hele sin vægt, hvilket skåner knogler og led.

Træning i WaterWalker anbefales til:

 • Forebyggelse af skader.

 • Genoptræning efter operationer i ryg, knæ, albuer eller hofter.

 • Hunde med gigt eller hofteledsdysplasi.

 • Hunde der skal tabe sig.

 • Hunde der skal være i god fysisk form f.eks. før en konkurrence.


Nysgerrig?
Du kan altid ringe og bestille tid til en gratis prøvetur. 
Når du ankommer til denne, vil hunden langsomt blive ført ind i tanken, og lugen lukkes. Når hunden er tryg ved at være i tanken startes løbebåndet lige så stille, så hunden også kan vænne sig til at gulvet bevæger sig. Til slut lukkes vandet ind og hunden får en kort prøvetur. Når dette er overstået, tager man en snak med personalet, og hundens evt. videre træning planlægges.

Hunde kan ikke træne i WaterWalkeren hvis:

 • De har en nyerhvervet skade på muskler, led, sener eller knogler. Skaden skal være helet så meget op, at vævet tåler den belastning det er at træne (se i stedet genoptræning).

 • De er nyopererede, da belastningen af det opererede område bliver for stor (se i stedet genoptræning).

 • Hunden lider af alvorlige hjerte- eller luftvejslidelser. 

 
153Q0663.jpg

Baderegler for WaterWalker

Vigtigt!
I forbindelse med et træningsforløb er det vigtigt, at man er opmærksom på om hunden responderer som forventet. 
Hvis der kommer hævelser, smerte eller lignende skal man tage kontakt til den dyrlæge som har kendskab til hunden.   

 • Træning/genoptræning udføres normalt af en Veterinærsygeplejerske.

 • Løbebåndets kontrolpanel må kun betjenes af Dyrehospitalets personale.

 • Dyrehospitalets personale kan til hver en tid afbryde et træningsforløb, hvis det skønnes at forsættelse vil være til gene for hunden. 


Hundene:

 • Skal være raske og må ikke være i løbetid eller vise tegn på hjerte- kredsløbsproblemer, luftvejslidelser, mave- tarmlidelser, øjenbetændelse, friske muskel- og ledskader, febertilstande eller ømheder i bugen. 

 • (Dyrehospitalets personale kan kræve en dyrlægeundersøgelse / - attest før træningen.)

 • Må ikke have fået mad 3 timer før træningen.

 • Skal være luftet umiddelbart inden træningen.

 • Skal skylles af ejeren og hvis det er nødvendigt vaskes før træningen.

 • Hvis hunden vaskes, skal al shampoo skylles grundigt af, før hunden går ind i tanken.

 • Må gerne medbringe legetøj som kan anspore dem under træningen.


Ejerne skal:

 • Stå foran bassinet og holde hunden i snor under træningen.

 • Forsøge at opmuntre, anspore og rose hunden under træningen.

 • Bevare roen hvis hunden viser tegn på frygt.


HVIS HUNDEN TØMMER SIG (OPKAST ELLER AFFØRING) I VANDET, SKAL ALT VAND SKYLLES UD I KLOAKKEN.  DETTE BEVIRKER AT SYSTEMET SKAL REETABLERES MED FRISK VAND, HVILKET TAGER MINIMUM EN ½ TIME. DYREHOSPITALET VIL DERFOR I SÅDANNE TILFÆLDE BEREGNE SIG ET EKSTRA GEBYR UD OVER DAGENS KLIP. GEBYRET ER KR. 175,-. Bemærk, at der ikke kan anvendes klippekort hertil!